İşitme Engellilere Yönelik Bireysel Eğitim Planı(BEP)

Hazırlanmış olan bu BEP planı işitme engelli okuma-yazma ve dört işlem bilmeyen öğrenciler temel alınarak hazırlanmıştır.

Plan bir yıllık bir süreyi kapsamaktadır.

Plan hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 09.07.2007 tarihli genelgesi ve ilköğretim 1. sınıf programından faydalanılmıştır.

 Plan; Alıcı Dil Becerileri, İfade Edici Dil Becerileri ve Bilişsel Beceriler olmak üzere üç ana başlıktan oluşmaktadır. Bilişsel becerilerde kendi içinde iki başlık altında planlanmıştır. Bunlar; Okuma-yazma ve Sayılar-Dört işlemdir. Okuma-yazma basamakları ses temelli cümle yönteminin farklı bir uygulanış biçimidir. Ve ilk olarak ünlü seslere öncelik vermektedir.

Süre, özel özel eğitim kurumlarındaki tam yıl eğitim göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Ancak bu süre kurumların özelliklerine göre değiştirilebilir.

Planda adı geçen gözlem ve değerlendirme formları ilerleyen dönemlerde tarafımdan hazırlanıp istifadenize sunulacaktır.

Bu planın tüm işitme engelliler öğretmeni arkadaşlarıma faydalı olacağı düşüncesindeyim.  Meslektaşlarıma çalışmalarında başarılar dilerim.

 

 

Ek-1: Talim Terbiye Kurulu’na ait ilgili genelge.

Ek-2: İşitme engellilere yönelik BEP  planı

 

Mehmet Fatih ADIYAMAN

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !